Hoogeerwaarde heren, beste dekens,
 
De situatie rond de verspreiding van het Corona-virus raakt ons allen en ook het kerkelijk leven. Van harte wens ik U sterkte in deze tijd, nu aan de ene kant veel vieringen en bijeenkomsten uitvallen, aan de andere kant er juist een pastorale situatie is waarin we mensen bijzonder nabij willen zijn ook al is fysiek sociaal contact nu soms moeilijker (daarin volgen we de richtlijnen van de overheid).
 
Initiatieven
In deze situatie is het belangrijk dat we daarvoor initiatieven bedenken. In ieder geval is het goed de kerken naar mogelijkheid vaker open te stellen zodat mensen er binnen kunnen gaan om te bidden en een kaarsje op te steken. Niet alleen het bestormen van de supermarkt voor het aardse voedsel is belangrijk! Ook wijs ik erop dat de vieringen door de week (in kleinere groepen) door kunnen gaan en eventueel geïntensiveerd kunnen worden. De KRO heeft het initiatief genomen dat mensen met elkaar telefonisch in contact worden gebracht. Daarvoor kunt U de website van KRO/NCRV raadplegen. Het kan iets zijn om mensen op die mogelijkheid te wijzen. In voorbereiding bij de KRO is een gebedsdag met een pastoraal woord van elke bisschop, volgende zondag na de TV-Mis (die gewoon doorgaat, zij het zonder gelovigen in de banken). Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam en mijn eigen website www.arsacal.nl wordt regelmatig nieuwe informatie gedeeld. Op mijn website is inmiddels ook een antwoord te vinden met de kerkelijke FAQ’s rond uitvaarten., bedieningen, dopen e.d.
 
Noveen
Vanochtend is op die websites een noveen gepubliceerd tot Onze Lieve Vrouw ter Nood, die maandag ook aan de parochies per mail wordt toegestuurd. De teksten zijn al vorm gegeven en kunnen lokaal worden geprint om ze voor het noveengebed te gebruiken, dat op maandag 16 maart begint en de dag voor Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer) afsluit. Graag Uw medewerking om daaraan door zoveel mogelijk mensen te laten participeren.
 
Dank aan Dekens
Ik waardeer Uw inzet om in deze situatie de priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten zo goed mogelijk nabij te zijn vanuit Uw rol als Pastor Pastorum, van hen te horen hoe het met hen en de parochie-gemeenschap gaat en eventueel initiatieven in Uw dekenaat te coördineren die inspelen op de situatie die door deze Corona-crisis is veroorzaakt, de pastoors uit te nodigen om mee te denken over een goede aanpak enz.. Ik begrijp dat het altijd naar vermogen is en niet ieder in zijn realiteit dezelfde mogelijkheden heeft, maar het verheugt me dat dit door U wordt opgepakt.
 
Als er situaties zijn of mensen die vanuit bisschop en/of bisdom bijzondere aandacht behoeven, laat het dan graag weten!
 
Met hartelijke groet en U nogmaals veel sterkte toewensend in deze tijden! Wees verzekerd van mijn gebed en Mis opgedragen voor de intenties die met de Corona-crisis verbonden zijn en de intenties van U allen!
 

15 maart 2020
+Jan Hendriks