R.K. REGIO HILVERSUM – UPDATE 25 MAART 2020

UPDATE BETREFFENDE MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET INDAMMEN VAN HET CORONA-VIRUS

Maandagavond, 23 maart 2020, heeft de Rijksoverheid de maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Vooralsnog gelden alle maatregelen nu tot en met 1 juni 2020.

Welke de maatregelen zijn van de Nederlandse Kerkprovincie is te lezen op www.rkkerk.nl

Voor de R.K. Regio Hilversum betekent dit het volgende:

 • alle weekendvieringen zijn komen te vervallen;
 • er zal op een aantal plaatsten, op de tijdstippen waarop normaliter vieringen in het weekend plaatsvinden en op andere tijdstippen, gelegenheid worden geboden tot kort persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje; zie daarvoor het rooster tot en met 30 april 2020;
 • er zullen gedurende weekdagen enkele vieringen zijn die sinds 17 maart 2020 niet meer toegankelijk zijn; de vieringen zullen op verschillende manieren worden uitgezonden; zie daarvoor het rooster tot en met 30 april 2020;
 • alle uitvaartvieringen zullen vieringen van bezinning en gebed zijn (van maximaal 20 minuten) zonder koor, zonder samenzang (ook geen CD etc.) en zonder toespraken; voorbereidende gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden of via social media (bv. een liveverbinding via Whatsapp); deze vieringen kunnen nu nog bijgewoond worden door maximaal 30 personen; tevens zal de uitvaartverzorger en/of de koster van een ieder eisen om minimaal 1½ meter afstand van elkaar te houden;
 • koorrepetities zijn niet toegestaan;
 • de secretariaten zijn gesloten en alleen telefonisch en per mail bereikbaar;
 • er wordt op geen enkel moment koffie, thee of iets anders aangeboden aan elkaar of aan wie dan ook binnen de kerkgebouwen;
 • alle catechese-activiteiten zijn geannuleerd en vergaderingen zijn niet toegestaan;
 • niet urgente huisbezoeken met of zonder uitreiking van de H. Communie zijn geannuleerd en huisbezoek door vrijwilligers is niet toegestaan;
 • parochianen die zich verkouden voelen en/of keelpijn hebben en/of hoesten en/of koorts hebben mogen niet naar de kerk en/of pastorie komen;
 • houd afstand van elkaar (minimaal 1½ meter) en geef elkaar geen hand;
 • was de handen regelmatig en goed volgens de instructies van het RIVM;
 • houd u zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de Kerk.

Het zijn verregaande maatregelen die nodig zijn en als parochies hebben ook wij een grote verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen.

#staysafe #anderhalvemeter

Pastoor Dresmé, pastor Kaak, diaken Simileer, diaken Balk – Hilversum, 25 maart 2020