Beste parochianen uit de KAN-parochies,

De afgelopen anderhalve week was voor velen en ook voor het pastoresteam een tijd van rennen en nog harder rennen. Mijn voorwoord dat in het komende KAN-nieuws verschijnt, kan grotendeels als achterhaald worden beschouwd.

Ik wil u met deze brief kort op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen binnen onze regio in deze tijd van coronacrisis. Als pastoresteam hebben we elkaar vaak telefonisch- en ook voor het eerst via een videoconference gesproken. We hebben het gehad over de maatregelen die moesten worden genomen, op welke momenten de kerken misschien open kunnen om even een kaarsje aan te steken, te bidden, om verbonden te blijven met het kerkgebouw waar we zo van houden.

U vindt die maatregelen op de website- en de facebookpagina van de KAN-parochies. Ze zijn ingrijpend. Niet alleen zijn bijvoorbeeld de secretariaten gesloten, maar ook de weekendvieringen vinden geen doorgang. Wel kunnen veel niet toegankelijke doordeweekse vieringen via parochiewebsites, facebookpagina’s van de parochie en de kerkomroep worden gevolgd. Daarnaast zijn verregaande maatregelen getroffen in het geval van een uitvaart. Inmiddels hebben de bisschoppen van de Nederlandse Kerkprovincie vandaag gemeld dat ook de vieringen in de Goede Week en met Pasen niet zullen gaan plaatsvinden. We houden u op de hoogte om samen, op afstand via de eerder genoemde kanalen, toch te vieren. We blijven samen Kerk.

Ons geloof en ons verstand kunnen in deze tijd soms botsen, maar horen wel bij elkaar. We willen ons geloof vieren, maar dat kan de komende tijd niet op de manier die we willen. Gelukkig zegt het verstand dat de maatregelen die worden genomen goed zijn om de verspreiding van het coronavirus te controleren. We hebben vertrouwen in de deskundigen en we zijn dankbaar voor al diegenen die onze kerken, zovele vrijwilligers, en onze samenleving draaiende houden, het zorgpersoneel, het winkelpersoneel, de reinigingsdiensten, de wetenschappers die werken aan een vaccin en allen die hier niet zijn genoemd. We zijn ze dankbaar en het is goed om te bidden om kracht voor al die mensen die zich de benen onder het lijf vandaan rennen in deze crisistijd, maar in het bijzonder ook voor allen die ziek zijn geworden door het coronavirus, vechten voor hun leven en door dit virus zijn overleden.

Het doet mij evenwel in het bijzonder verdriet om niet samen met u te vieren, u niet te spreken na de vieringen of tijdens huisbezoeken. Om verspreiding van het coronavirus te minimaliseren zijn huisbezoeken, tevens door de bezoekersgroep, drastisch beperkt. Als pastoresteam zoeken we naar mogelijkheden om u wel te bereiken door u bijvoorbeeld te bellen. We doen ons uiterste best en weet u verzekerd van ons gebed.

Samen willen we parochiegemeenschap blijven, we zoeken naar andere wegen, en deze situatie vraagt om wijsheid en creativiteit. Mocht u mij telefonisch willen spreken, dan is het verzoek om op het antwoordapparaat van het secretariaat uw naam en telefoonnummer achter te laten met de melding om een telefoontje van diaken Wim Balk. Ik krijg de gegevens dan, niet direct, door van het secretariaat en zal u dan, dat kan even duren, bellen.

Bijna tot slot wil ik u vragen om de dagelijkse noveen te bidden, zoals gevraagd door Monseigneur Hendriks. De tekst vindt u hier.
Voor nu wens ik u, namens alle pastores van de regio, vrede, alle goeds en Gods zegen. De Heer is met ons.

KAN-parochies, 18 maart 2020
Diaken Wim Balk