Den Haag - Vastenactie ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden.
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn veel campagneactiviteiten gestopt, o.a. in parochies, en loopt Vastenactie veel donaties mis. Minder donaties betekent minder hulp. Vastenactie roept op alsnog te geven!

Minder donaties, minder hulp
Vastenactie ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die zijn gericht op een waardig bestaan voor iedereen. Door de projecten zijn mensen in staat zelf op te staan uit armoede.

Normaal gesproken collecteren de RK kerken in de vastentijd (40 dagen voor Pasen) voor ontwikkelingsprojecten tijdens vieringen. Het is een tijd waarin mensen gul geven voor een ander. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er geen kerkdiensten en sponsoracties. Vastenactie loopt daardoor veel giften mis.

Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

Daarom: maak een gift over voor de Vastenactieprojecten; online via website www.vastenactie.nl of naar bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie.

Dit jaar ligt de focus van Vastenactie op beroepsonderwijs en ondernemerschap: Werken aan je toekomst. Bekijk op de website (https://www.vastenactie.nl/) waarom het steunen van deze projecten zo belangrijk is.