De Diaconie van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en de P.C.I. voor de KAN parochies waren bezig om weer gezamenlijk een actie rond Pasen voor de Voedselbank Gooi & Omstreken te houden. 
Ook de drie Bergse basisscholen hadden weer toegezegd om aan de actie mee te doen.
Vanwege het coronavirus zijn echter de kerken en scholen gesloten en vinden er met Pasen geen vieringen in onze kerken plaats.

Hierdoor hebben wij moeten besluiten om de actie rond Pasen niet door te laten gaan.

Wij hopen in de loop van het jaar, alsnog een actie voor de Voedselbank te houden.

In de Gooi- en Eemlander van vrijdag 27 maart 2020 lezen we, nu er geen inzamelacties gehouden kunnen worden in winkels en via kerken en scholen vanwege corona, er inmiddels wel donaties binnen komen voor voedsel, maar dat is nog niet genoeg om de voedselpakketten de komende tijd voldoende gevuld te houden.

Daarom is de voedselbank op zoek naar meer donateurs.
Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. voedselbank Gooi & Omstreken o.v.v. voedsel.

De Diaconie en het P.C.I. Bestuur