mondkap 1Wijdemeren, donderdag 1 oktober 2020

Beste parochianen van de KAN-parochies,

In deze beroerde tijd, waarin het aantal COVID-19 besmettingen oploopt, heeft het pastoraal team overlegd. We zijn tijdens het overleg gekomen tot de volgende extra maatregelen voor alle parochiekerken van ons dekenaat en dit op basis van de overheidsmaatregelen van de afgelopen dagen. Vooralsnog gelden deze extra maatregelen tot en met eind oktober 2020.

RESERVEREN EN PLACEREN
Reserveren blijft aanbevolen; naam en telefoonnummer worden opgeschreven.
Indien parochianen/gasten binnen komen voor de viering en ze hebben niet gereserveerd, moeten de namen en telefoonnummers worden opgeschreven in verband met eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD (de lijsten worden vier weken bewaard op een afgesloten plaats door het secretariaat).
Placeren door de gastvrouw/gastheer is verplicht.
Geen toegang tot de kerk bij verkoudheid en/of hoesten en/of niezen en/of koorts en/of andere verschijnselen die kunnen duiden op een COVID-19 besmetting.

 


De maximale capaciteit voor de KAN-kerken is
Kortenhoef: 30;
Ankeveen: 30;
Nederhorst den Berg: 30.

DESINFECTIE VAN DE HANDEN
Parochianen desinfecteren hun handen bij de ingang van de kerk en vlak voor het ter communie gaan.

MONDKAPJES
Het is een advies om bij het naar binnen- en naar buitengaan van de kerk een mondkapje te dragen.
Tijdens de viering en de Communie-uitreiking geldt dit advies niet.

NA DE VIERING
Er is in oktober 2020 geen mogelijkheid om koffie/thee te drinken na de viering.

SECRETARIATEN
De secretariaten blijven open, maar er is geen mogelijkheid om samen met anderen koffie/thee te drinken.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Hopelijk tot snel, vrede en alle goeds,

Diaken Wim Balk