De week van gebed voor de eenheid van de christenen wordt dit jaar in de KAN-parochies afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de H. Antonius van Padua- kerk in Kortenhoef. Deze gebedsviering is voorbereid door de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef om 11:15 uur, de Protestantse Gemeente De Graankorrel en de Rooms Katholieke Parochie H. Antonius van Padua. De voorgangers zullen zijn pastor Anne Marie Booij, pastor Annie Visser en diaken Wim Balk.

Deze viering is niet publiek toegankelijk, maar via de facebookpagina van de KAN-parochies kunt u meevieren via deze link: https://www.facebook.com/KANparochies Een facebook-account is hiervoor niet noodzakelijk. Het liturgieboekje is in pdf-formaat hier te vinden: link boekje We hopen dat velen van u met ons mee kunnen vieren.

Diaken Wim Balk