pastoor e kaak

Kortgeleden kwam het bericht van de benoeming van pastor Kaak. 

Afgelopen zondag is dit bericht in alle kerken van ons dekenaat bekend gemaakt. 
Graag wil ik hem van harte feliciteren met zijn benoeming, mede namens alle collega pastores,    
Hij wordt  benoemd als pastoor van de parochie H. Drieëenheid (Bussum en Naarden) en het Samenwerkingsverband  Huizen ( Huizen, Blaricum en Laren). 

Hij blijft dus in de buurt van Hilversum!

Zijn benoeming gaat in per 1 oktober. 
Het is een mooie benoeming, waarbij hij veel pastorale en bestuurlijke verantwoordelijkheid zal krijgen
Deze benoeming is onderdeel van een grote serie benoemingen in ons bisdom. Veel priesters zullen in deze zomer van parochie wisselen.

Pastor Kaak werd 2017 als priester benoemd voor  alle parochies in Hilversum en Wijdemeren. Zeven jaar lang heeft hij hier  met grote inzet  gewerkt. 
De H. Hart / H. Joseph was vooral de parochie waar hij als eerst-aanspreekbare heel veel pastoraal werk heeft verricht. Met veel mensen heeft hij als pastor persoonlijke contacten gehad en met velen een vertrouwensband gekregen. 

En dat niet alleen in de H. Hart / H. Joseph, maar in alle parochies in deze regio. Want als regiopastor ging hij voor in de liturgie in alle kerken. En overal heeft hij goede en prettige contacten opgebouwd.

Hij gaat ons verlaten, maar een opvolger voor hem is door onze bisschop, Mgr. Hendriks,  benoemd. Kapelaan Juan Andrés Correa. Hij is nu nog elders werkzaam is in ons bisdom, maar hij zal per 1 oktober in de parochies van dit dekenaat gaan werken. Hem heten we  hierbij welkom. 

Pastor Kaak willen we van harte bedanken voor al zijn  werk in deze regio. Alle ervaringen met het werk in het Gooi hier zullen hem wellicht helpen bij zijn grote taak in de andere parochies van het Gooi aan de overkant van de snelweg ! Heel graag wensen we hem heel veel succes.

In de maanden juli en augustus zullen allerlei praktische zaken, zoals woonruimte en dergelijke nog werden worden besproken en geregeld. 
Wanneer daar nieuws over is, hoort u dat meteen.

Uiteraard zullen we in overleg met pastor Kaak bijzonder  aandacht schenken aan zijn afscheid, vermoedelijk in de tweede helft van september,  in de liturgie. En uiteraard krijgt iedereen de gelegenheid om van hem afscheid te nemen. Hoe en waar hoort u uiteraard nog.

Namens de collega pastores, de besturen en alle parochianen wensen we pastor Kaak alvast veel succes bij alle veranderingen en voorbereidingen voor zijn nieuwe job!

Hartelijke groet,

pastoor-deken Jules Dresmé

Login Form

credits  / cookie gebruik