Liturgie

No questions yet.

Misintenties

Veel mensen horen in de viering graag de namen noemen van hun overleden dierbaren. En het is goed dat we als geloofsgemeenschap ook aan hen blijven denken. Hiervoor kunt u een misintentie opgeven voor een viering. Het offer van Christus dat in de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven.
Ook in een Woord- en Communiedienst kunnen we voor iemand bidden en zijn of haar naam noemen.

U geeft de misintentie op bij het secretariaat van de betreffende parochie. Klik hier voor de contactgegevens.

Voor een richtlijn zie tarieven.

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

Uitvaarten

De uitvaart van een parochiaan/oud parochiaan geschiedt doorgaans 's morgens of in de vroege middag. In deze kerkelijke viering staat vooral de overledene centraal: het definitieve afscheid, het loslaten van hem/haar. Hoop wordt geput uit de christelijke boodschap dat de dood uiteindelijk niet het laatste woord heeft, dat er een nieuwe morgen gloort bij God.

De afscheidsviering in de kerk kan op verschillende manieren vorm gegeven worden: in de hoedanigheid van een Woord- en Gebedsviering, een Woord- en Communieviering of een Eucharistieviering. De parochie beschikt over een standaardboekje. Als de familie graag een eigen liturgieboekje of een apart inlegvel maakt, is de pastor bereid adviezen te geven. Wanneer de familie graag een persoonlijke inbreng wil tijdens de viering zelf, kan in overleg met de pastor hiernaar gekeken worden. Gedacht kan worden aan: het lezen van teksten, het aansteken van kaarsen bij de overledene, het verzorgen van muziek, enz.

De parochie beschikt over een koor dat de Latijns-Gregoriaanse gezangen kan verzorgen. Ook kan een beroep gedaan worden op een koor dat de Nederlandse gezangen zingt. Indien een familie gebruik wil maken van CD-muziek dan is dit bespreekbaar.

Tijdens de uitvaartviering wordt aan de aanwezigen (mogelijk) het gedachtenisprentje uitgereikt. De tekst hiervan wordt in samenspraak tussen pastor en familie opgesteld.

Achter de naam van de overledene gaat een heel leven schuil. Die naam willen we in onze kerk in ere houden door een gedachteniskruisje met naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene met een lichtje in de gedachteniskapel te hangen. Bij het uitgaan van de kerk wordt de familie uitgenodigd het kruisje naar de kapel te brengen en het daar op te hangen.

Ja, dat kan. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden, hierover beslist de pastor. Wilt u dit neem dan contact op met het secretariaat.

Ja dat kan. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Op de vooravond van de uitvaart is er gelegenheid om met familie en bekenden in de kerk samen te komen voor een avondwake. Meestal is dat om 19.00 uur. Deze gebedsviering onderscheidt zich duidelijk van de uitvaart. Op de laatste avond voor het afscheid staan immers vooral de nabestaanden centraal. In woord en gebaar, in stilte, in een lied wordt gezocht naar troost en kracht om zo gesterkt de laatste nacht voor de uitvaart door te komen. De avondwake vormt een waardevol moment om onze betrokkenheid en ons medeleven met hen die een dierbaar mens hebben verloren tot uitdrukking te brengen. Voor de vormgeving van en het voorgaan in de avondwake zijn parochianen opgeleid. Deze zullen voorgaan in de viering.

De pastor die de afscheidsviering in de kerk leidt gaat niet mee naar het crematorium. De uitvaartvieringen zijn vanuit de Kerk. Het is niet mogelijk uitsluitend te kiezen voor een afscheidsviering in de aula van het crematorium onder leiding van de pastor.
De asverstrooiing kan met woord en gebed begeleid worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

In principe gaat de pastor niet mee naar de crematie.

Alle contacten verlopen via de uitvaartverzorger. Deze neemt contact op met de parochie.

Ja dat kan in overleg met de pastor of de parochiecoördinator

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

credits  / cookie gebruik