De Eerste Heilige Communie

Het woord 'Communie' is afgeleid van het Latijnse woord 'Communio', dat 'Gemeenschap' betekent. Het verwijst naar het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield. Zoals de leerlingen toen een gemeenschap vormden, zo komen katholieken wekelijks als gemeenschap bij elkaar om brood en wijn te delen en om leven, dood en verrijzenis van Jezus te gedenken. De priester gaat de gemeenschap voor in de viering van de eucharistie. 'Eucharistie' betekent letterlijk 'dankzegging.' In het eucharistisch gebed, met daarin de woorden die Jezus uitsprak bij het laatste avondmaal, worden de gaven van brood en wijn omgevormd tot Lichaam en Bloed van de Verrezen Heer. Door deel te nemen aan de eucharistie, worden gelovigen uitgenodigd in hun dagelijks leven te delen wat men ontvangt: de liefde van Christus.

De eerste communie is de eerste volledige deelname aan de eucharistie. Als zodanig is de eerste communie, na het doopsel en het vormsel, de voltooiing van de christelijke initiatie. Oorspronkelijk vormen deze drie stappen van de christelijke initiatie ook één ritueel, zoals je nu nog kunt zien in het ritueel van het doopsel van volwassenen. In de huidige katholieke kerk zijn deze drie stappen uit elkaar gehaald.

Ja dat kan. en voorwaarde is dat uw kind gedoopt is. Is uw kind niet gedoopt dan kan dit voorafgaande aan de Eerste Heilige Communie.
De Eerste Heilige Communieviering vind eenmaal per jaar plaats. Ter voorbereiding volgen de kinderen een project. U meldt uw kind hiervoor bij voorkeur voor 1 november aan. Dit kan telefonisch of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij het secretariaat.

Het is goed als u en uw kind een band hebben met de parochie. U en uw kind zijn dus bij voorkeur parochiaan. In overleg kan hier echter van afgeweken worden. Neem hiervoor ruim tevoren contact op met het secretariaat.

De Eerste Heilige Communie vraagt de nodige voorbereiding voor kinderen en ook ouders, want het is tegelijk een volgende stap in de gelovige opvoeding van het kind. De ouders worden na aanmelding van hun kind uitgenodigd voor een tweetal avonden in november en maart waarin zij uitleg krijgen over het sacrament en het traject van de voorbereiding op de Eerste Heilige communie van hun kind.

De datum wordt elk jaar in juli vastgesteld voor het dan komende jaar. De definitieve datum wordt vervolgens in het najaar in het KAN-nieuws vermeld. Wilt u de datum eerder weten, neem dan contact op met het secretariaat.

De meeste kinderen krijgen via het parochiesecretariaat en de katholieke basisscholen in groep 4 een uitnodiging. Zo niet, dan kunt u uw kind ook aanmelden via het plaatselijke parochiesecretariaat.

Er is geen rol voor de school. Eenmaal per jaar komt de pastor in groep vier van de school op bezoek om over de Eerste Heilige Communie te vertellen en de kinderen uit te nodigen.

Een kind moet goed kunnen lezen. Richtlijn is vanaf groep 4. Het heeft de voorkeur als uw kind in een groep met bekenden (veelal klasgenoten) zijn of haar Eerste Heilige Communie voorbereidt.

Hiervoor is een ander voorbereidingstraject als voor jonge kinderen. Neem contact op met het secretariaat om hier meer over te horen. Veelal vindt de Eerste Heilige Communie voor volwassenen plaats in combinatie met hun doop. Zie aldaar.

Ja, de uitreiking van de Eerste Heilige Communie vindt plaats tijdens een reguliere zondagsviering.

De ouders overleggen dit samen en in overleg met de voorbereidingsgroep tijdens de voorbereiding.

Dit wordt besproken tijdens de voorbereiding. Veelal wordt hier een aparte fotograaf voor gevraagd.

Ja dat kan. Ieder jaar zoeken wij een aantal ouders die deze voorbereiding op zich willen nemen. Uw aanmelding daarvoor is van harte welkom.

De begeleiders bereiden de viering samen met de pastor voor. De samenstelling van het boekje maakt hier onderdeel van uit.

De kosten hangen af van de wijze van voorbereiden. Aan het project (werkmap) en aan enkele excursies zijn kosten verbonden. De kerk rekent geen kosten. Hou rekening met een bedrag tussen de 25 en 50 euro.

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

credits  / cookie gebruik