Het doopsel

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.
In onze KAN parochies parochie kan uw kind in iedere geloofsgemeenschap het Doopsel ontvangen. De doopvieringen (vaak meerdere kinderen tegelijk) en tijden zijn te vinden in het parochieblad en op de website en zijn op de zondagmiddag na de viering.
U kunt zich hiervoor opgeven bij uw parochiesecretariaat.

U kunt uw kind bij een van onze parochies laten dopen. Mail het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarna wij contact opnemen om verdere afspraken te maken of u kunt bellen met het secretariaat.

Vooraf aan de doop van uw kind wordt u als ouders verwacht op een voorbereidingsavond. Want we hopen, dat de keus voor de Doop een bewuste keus is. Samen (met andere doopouders) staan we op deze avond stil bij wat kerk en geloof voor uw kind en daarmee ook voor U kan gaan betekenen.
Want het zal duidelijk zijn, de Doop is slechts een begin.
Ook ontvangt u op deze avonden informatie over de doop zelf en materiaal voor het maken van een doopboekje.

Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Uw kind kan direct vanaf de geboorte gedoopt worden. De meeste ouders wachten hiermee totdat het kind enkele weken tot maanden oud is. Is uw kind ouder dan enkele jaren dan zal ook hij of zij betrokken worden bij de voorbereiding van de doop.

Ja dat kan. We gaan er dan van uit dat u wilt toetreden tot de Rooms Katholieke kerk. In voorbereiding hierop zal de pastor met u een traject doorlopen om deze stap te kunnen en willen nemen.
Daarna zult u over het algemeen in een aparte viering gedoopt worden.

Ja, de viering wordt bekend gemaakt binnen de parochie. Het kan voorkomen dat een aantal parochianen aanwezig is.

Er zijn weinig beperkingen bij het kiezen van een peter en een meter: ze moeten minimaal 16 jaar zijn en katholiek gedoopt. Het is noodzakelijk iemand te vragen die betrokken is bij het geloof en het kind ook wil ondersteunen in zijn geloofsweg. Overigens hoef je geen peter én meter nemen, één peter of meter volstaat.

De meter en de peter zijn meer dan slechts getuigen van de doop. Ze vertegenwoordigen de kerkgemeenschap. Ze zullen ook aanwezig zijn bij de grote stappen die het kind in zijn geloof zal zetten: eerste communie, vormsel, enzovoort.

Moeten ze gedoopt zijn?
Minstens één van de twee wel, aangezien je maar één peter of meter nodig hebt. Als één van beide niet gedoopt is, mag die het register niet tekenen, maar wel peter of meter genoemd worden. Christenen die gescheiden zijn en hertrouwd en die gelovig zijn, mogen ook peter en meter zijn.

Moeten zij de voorbereiding ook volgen?
Neen, zij zijn daar niet toe verplicht. Zij zijn uiteraard wel van harte welkom. Misschien is het voor hen ook een mooie kans om hun geloof te herontdekken.

Hoeveel meters en peters mogen er zijn?
Zoals gezegd is één peter of meter voldoende. Indien je goede redenen hebt om meerdere mensen te vragen, overleg dat dan met de pastor van de parochie.

Mag wel maar in principe krijgt u deze van de parochie.

Dit hangt er van af of zich nog meer kinderen op het gewenste tijdstip hebben aangemeld. Zo ja dan worden er meerdere kinderen (2à3) in dezelfde doopviering gedoopt.

Dat kan, u kunt dan in overleg met het secretariaat de dag en tijd van de doopviering vaststellen. Let er op dat de voorganger bevoegd moet zijn tot het dopen in de door u gewenste kerk.

Indien u dit wenst dient u dit zelf te regelen. De parochie heeft geen kinderkoor.

In overleg met eventuele andere ouders van dopelingen die in dezelfde viering gedoopt worden en met de betreffende koster is dit mogelijk. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Ja dat mag. Let er wel op dat dit discreet gebeurt en de viering niet verstoort. Het prettigst is als er maar één fotograaf/filmer is.

Tijdens het voorbereidende gesprek met de pastor kunt u hierover afspraken maken. Zijn er in dezelfde viering andere dopelingen dan maakt u het boekje in overleg met hen.

Aan de toediening van dit sacrament zijn, zoals u begrijpt, kosten verbonden. Dit zijn kosten als gevolg van het gebruik van de liturgische ruimte, kosten voor de voorbereiding van de viering en de doopkaars. Het is gebruikelijk dat de betrokkenen hiervoor een vrijwillige bijdrage betalen. 
Zie tarieven kerkdiensten voor een richtlijn.

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

credits  / cookie gebruik