Het priesterschap

Als je geroepen wordt om diaken of priester te worden en gehoor geeft aan die roeping, kies je ervoor om je leven in dienst te stellen van Jezus Christus. Je treedt daarmee in het voetspoor van de twaalf apostelen: de leerlingen die het dichtst bij Jezus stonden.
Hij heeft zijn apostelen uitgezonden om na zijn dood het Evangelie, die goede boodschap, overal te gaan verkondigen.
Al sinds de apostelen vindt de wijding plaats door handoplegging en gebed. De bisschop legt zijn hand op het hoofd van de man die gewijd wordt en spreekt daarbij een speciaal gebed uit. Op dat moment ontvangt de wijdeling de gave van de heilige Geest om hem te steunen op deze weg, waarvoor hij gekozen heeft.

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de pastores van het team of op de website www.roeping.nu

In de katholieke kerk spelen de verschillende ambten een belangrijke rol: zij zijn een sacrament, een teken van Gods zorg voor de mensen. Vroeger waren bijna alle werkers in de kerk priester, tegenwoordig kennen we een veelvoud van bedienaren in de kerk: naast de priester kennen we de diaken, ook een gewijde ambtsdrager, en de pastorale werk(st)er, een theologisch en pastoraal geschoolde functionaris die door de bisschop benoemd is en een groot aantal taken in de parochie op zich neemt. De bevoegdheden wat betreft de sacramentenbediening zijn verschillend. Alleen de priester gaat voor in de eucharistie en bedient ziekenzalving en biecht; priesters èn diakens assisteren bij het huwelijk; bij afwezigheid van een priester wordt een viering van woord en Communie gehouden.

Wij willen als pastoresteam in collegialiteit samenwerken, in respect voor ieders eigen verantwoordelijkheden.
Ook willen we benadrukken dat iedere gelovige deelt in het algemene priesterschap; onze zorg voor de kerk willen wij delen met alle parochianen

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

credits  / cookie gebruik